Heeft u het al goed geregeld?

Nadenken over de eigen uitvaart doet niemand graag, maar soms gebeurt er iets waardoor u toch even aan het denken wordt gezet. Een familielid wordt bijvoorbeeld ernstig ziek of een kennis overlijdt plotseling, waardoor u beseft dat uw definitieve afscheid ook een keer komt. Door bij leven over uw wensen na te denken, ze op te schrijven en ze te delen weet u zeker dat uw uitvaart verloopt zoals u dat wenst en zo’n persoonlijk afscheid geeft uw nabestaanden rust en troost. Waar kunt u nu al over nadenken, zodat het goed geregeld is als de tijd daar is?

Basiskeuzes voor de uitvaart

Misschien vindt u het niet nodig om nu al alle details in te vullen, maar beperkt u zich tot een aantal basiskeuzes zoals:

9,8

+ 50 beoordelingen
Lees ervaring van klanten

Detailkeuzes voor de uitvaart

Als u naast de basiskeuzes vooraf ook details wilt regelen, kunt u denken aan:

  • het noteren van de uitvaartbegeleider van uw keuze;
  • de communicatie rond uw overlijden zoals de rouwkaart en dankbetuiging;
  • wie er bij uw afscheidsbijeenkomst moeten zijn;
  • rouwvervoer;
  • wel of geen bloemen;
  • al dan niet een kerkelijke uitvaart;
  • wat er na de afscheidsbijeenkomst gebeurt.

Invullen van de details

Tijdens onze eerste ontmoeting beperkten we ons tot de hoofdlijnen. In een vervolggesprek vullen we de details in. Als er geen wensen bekend zijn, moet u in een heel korte periode veel beslissingen nemen. In deze moeilijke periode luisteren, regelen en zorgen wij waar nodig. Met oprechte interesse luisteren we naar wat u ons vertelt over uw dierbare, horen we graag wat de ideeën zijn en helpen we u waar u dat wenst, want als u wilt, mag u heel veel zelf doen.

Er is veel mogelijk en binnen die mogelijkheden kan alles. Om u een idee te geven, vind u hier een aantal voorbeelden.

Een gratis vrijblijvend gesprek

Door bij leven over uw wensen na te denken, ze op te schrijven en ze te delen weet u zeker dat uw uitvaart verloopt zoals u dat wenst en zo’n persoonlijk afscheid geeft uw nabestaanden rust en troost. In een vrijblijvend gesprek nemen we uw wensen door en geven u inzicht in de mogelijkheden en kosten.

Wensenboekje: Wensen voor mijn uitvaart

Uitvaart wensenboekje

Een verre vakantie bereiden we vaak tot in de puntjes voor. Waarom zouden we dat niet doen met onze laatste reis? Door er over na te denken en uw wensen in dit boekje op te schrijven, geeft u zelf aan hoe uw afscheid eruit moet zien. Natuurlijk kunt u uw wensen op ieder moment aanvullen of aanpassen.

Nalatenschap

Naast herinneringen laat u vaak ook geld en goederen na. Als er geen testament is, dan is er bij wet geregeld wie de erfgenamen zijn. Wilt u afwijken van het wettelijk erfrecht, dan is het verstandig om uw nalatenschap in een testament vast te leggen, bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn en wat zij erven. Denk ook aan uw digitale nalatenschap. Met name socialmedia-accounts zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter kunnen voor vervelende confrontaties zorgen als uw profielen na uw overlijden actief blijven. Denk bijvoorbeeld aan de melding dat iemand jarig is. U kunt dit al bij leven regelen,

Donorregistratie

Per 1 juli 2020 geldt de vernieuwde donorwet. Heeft u al een bewuste keuze gemaakt? En weten uw nabestaanden wat u wilt?