Nabestaanden condoleren

Medeleven tonen kan op verschillende manieren, maar waar u ook voor kiest, het is nooit makkelijk. Weet dan dat het eigenlijk niet uitmaakt wat u doet, als u het maar doet. De nabestaanden zullen het zeker op prijs tellen.

Persoonlijk condoleren

Als u dichtbij de overledene stond en de nabestaanden goed kent, kiest u waarschijnlijk voor persoonlijk condoleren. Dat kan bij een bezoek aan huis of tijdens een van de condoleancemomenten rond de uitvaart, bijvoorbeeld na de avondwake, tijdens een op de rouwkaart aangegeven moment of na de uitvaart. Het is altijd goed om even op de rouwkaart te kijken of er speciale wensen zijn met betrekking tot het condoleren. Tijdens de uitvaart kan het ook zijn dat de uitvaartbegeleider de condoleancewensen van de nabestaanden aangeeft. Als u om wat voor reden dan ook niet persoonlijk naar de nabestaanden kunt, kan een telefoontje ook veel troost geven.

Maak het uzelf niet te moeilijk en hou het kort. “Gecondoleerd met het verlies van…” is vaak al genoeg. Kunt u op het moment van condoleren even geen woorden vinden, zeg dat dan gewoon. Een stevige handdruk of, als het past bij de situatie, een arm om een schouder biedt ook troost en vaak wordt uw aanwezigheid al erg gewaardeerd.

9,8

+ 50 beoordelingen
Lees ervaring van klanten

Kleding tijdens condoleren en de uitvaart

Dwingende conventies rond uitvaarten bestaan nauwelijks meer. Toch is het goed om aandacht te besteden aan uw kleding. Als er bijvoorbeeld iets over de kledingkeuze op de rouwkaart staat, voldoe dan aan die wens en anders is nette kleding in donkere tinten een goede keuze.

Bloemen

Bloemen meenemen naar de condoleance of uitvaart is een mogelijkheid. Overleg dan even met de uitvaartbegeleider waar u de bloemen neer kunt leggen. U kunt ook vooraf een rouwstuk laten bezorgen op de locatie waar de overledene is opgebaard. Let ook hier op of er eventueel wensen op de rouwkaart staan, bijvoorbeeld met betrekking tot de kleur of het soort bloemen. Soms komt het ook voor dat bloemen niet gewenst zijn.

Schriftelijk condoleren

Staat u iets verder van de overledene en de nabestaanden af, dan kunt u kiezen voor het sturen van een condoleancekaart of een korte brief. Hoewel op de kaarten die u koopt vaak al een tekst staat, is het een goed gebruik om daar een paar handgeschreven woorden aan toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld een herinnering delen, laten weten waar u de overledene van kende of kiezen voor een gedichtje. Als er een online-condoleanceregister is, kunt u daar eventueel een bericht achterlaten.

Later condoleren

Hoort u pas later dat iemand is overleden? Ook dan kunt u nog condoleren. Juist in een later stadium kan het voor nabestaanden fijn zijn om medeleven te ondervinden.