Wat komt er kijken bij een uitvaart?

Naast het maken van veel keuzes zijn er een aantal praktische zaken te regelen. We zetten ze hier op een rij.

Overlijden officieel vaststellen

Laat een arts komen om overlijden en de oorzaak van overlijden officieel vast te stellen. Als de overledene in een zorginstelling woont, dan wordt de arts door iemand van de instelling gewaarschuwd. De arts zorgt voor een verklaring van overlijden. Deze verklaring is nodig voor de aangifte van overlijden bij de gemeente.

Bij overlijden op vakantie

Als een familielid of reisgenoot overlijdt in het buitenland, is het belangrijk om dit door de lokale autoriteiten te laten registreren. U krijgt dan een overlijdensakte en een laissez-passer voor overledene. Beide documenten heeft u nodig om de overledene naar Nederland te vervoeren. U kunt eventueel de hulp inroepen van de Nederlandse ambassade of het consulaat. Als er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post is, kunt u naar de ambassade van een ander EU-land gaan. Bel als er een reis- en/of uitvaartverzekering is ook de alarmcentrale van de betreffende verzekeraar(s), zij regelen dan dat het lichaam wordt overgebracht naar Nederland. De buitenlandse overlijdensakte gebruikt u ook om het overlijden aan te geven bij de gemeente waar de overledene woonde.

Uitvaartverzekering

Het is niet altijd duidelijk of er een uitvaartverzekering is en soms zijn er oude polissen waarvan niet duidelijk is wie nu de uitkerende partij is. Vermeer Uitvaartzorg kan dit voor u achterhalen en de administratieve afwikkeling verzorgen.

Wensen

Soms heeft uw naaste wensen met betrekking tot de uitvaart met u besproken of vastgelegd in een wensenboekje, testament of wilsbeschikking. Is dat niet het geval dan kunt u eventueel zoeken in kasten, ordners of, indien toegankelijk, de computer van de overledene. Als de overledene de uitvaartwensen bij Vermeer Uitvaartzorg heeft vastgelegd kunnen wij die voor u opzoeken. Neem dan contact met ons op.

Donorregister

Als de overledene zijn of haar wensen met betrekking tot de uitvaart heeft gedeeld dan kent u misschien de keuze die is vastgelegd in het donorregister. Weet u het niet dan kan de (huis)arts het register raadplegen. Afhankelijk van de registratie zal de (huis)arts met u overleggen.

Contact opnemen met de uitvaartbegeleider

Neem contact op met een uitvaartbegeleider. U kunt Vermeer Uitvaartzorg dag en nacht bereiken via telefoonnummer 085 00 439 63.

We maken dan meteen een afspraak om de meest dringende zaken zoals de verzorging, opbaring en de dag en het tijdstip van de uitvaart te bespreken.

Rouwadvertentie

U kunt voor het bekendmaken van een overlijden kiezen voor een rouwadvertentie in een lokale, regionale of landelijke krant. In deze advertentie staan naam, geboorte- en sterfdatum of de leeftijd en eventueel datum, plaats en tijd van de uitvaart. Natuurlijk kunnen daar ook teksten naar keuze bij.

Rouwkaarten

Met een rouwkaart nodigt u mensen ook vaak uit voor de uitvaart. Het drukwerk moet dus op korte termijn klaar zijn. Wij helpen u met het maken van weloverwogen keuzes, waardoor u van de rouwkaart een mooi aandenken maakt voor uzelf en voor de ontvangers, want rouwkaarten worden vaak bewaard. Wij kunnen met u meedenken over de tekst, afbeeldingen, vorm, kleur, thema of papiersoort. Om rouwpost op tijd bezorgd te krijgen, zorgen we voor speciale verzamelenveloppen met rouwpostzegels die voorrang krijgen bij de postverwerking.

Uitvaart bespreken

Als de bovenstaande zaken zijn geregeld kunnen we tijd en aandacht besteden aan de details zoals de invulling van de afscheidsbijeenkomst, kosten en eventuele speciale wensen.

9,8

+ 50 beoordelingen
Lees ervaring van klanten