Online Condoleance register

Online condoleren

Veel nabestaanden stellen het op prijs als anderen met ze meeleven. Dat kan persoonlijk door een bezoek of tijdens een condoleancemoment, schriftelijk met een condoleancekaartje of een brief en natuurlijk ook online. Met de komst van internet namen de mogelijkheden enorm toe. U kunt uit eigen beweging nabestaanden een hart onder de riem steken met een e-mail of via social media. We zien ook steeds vaker dat nabestaanden een online-condoleanceregister openen. Op die manier kunnen alle blijken van medeleven online op één plaats worden verzameld. Belangstellenden kunnen in alle rust vanuit hun eigen veilige omgeving een persoonlijk bericht sturen, dat niet beperkt hoeft te blijven tot tekst. Het is ook mogelijk om foto’s, muziek en filmpjes te delen.

9,8

+ 50 beoordelingen
Lees ervaring van klanten

Besloten of openbaar condoleance register

Het register kan openbaar of besloten zijn. Een besloten register is toegankelijk met een code die in de rouwkaart wordt vermeld. Een openbaar register biedt ook mensen die geen rouwkaart krijgen gelegenheid om medeleven te tonen. Als iemand de nabestaanden van de overledene niet persoonlijk kent, kan dat een drempel zijn om te gaan condoleren. Een openbaar condoleanceregister maakt dit makkelijker en vaak zijn juist deze berichten voor de nabestaanden extra waardevol omdat ze het beeld van hun dierbare compleet maken. Vermeer Uitvaartzorg kan via Memori een online-condoleanceregister voor u verzorgen.